Oferujemy pellet sosnowy wysokiej jakości, pellet w bardzo atrakcyjnej cenie.

logo

Pn - Pt 8:00 - 16:00

Weekend ZAMKNIĘTE

Pellet coraz popularniejszy

pellet to paliwo ekoligiczne piecyk na pellet

W czasach kryzysu każdy z nas szuka oszczędności na każdej płaszczyźnie, także w sprawach energii cieplnej. Wciąż najpopularniejszym paliwem w Polsce i Europie jest węgiel. Jednakże ma on swoją dość wysoką cenę. Konsumenci szukają najczęściej jakieś alternatywy, czegoś co ten rodzaj opału zastąpi. Takim sposobem zaoszczędzenia w piecach jest spalanie paliwa gorszej jakości co doprowadza do zanieczyszczenia środowiska, w skrajnych przypadkach jest spalane wszystko co znajdzie się pod ręką. Dzieje się tak szczególnie w niższych klasach społecznych, gdzie węgiel jest towarem luksusowym. Poprzez używanie do ogrzewania gorszych jakościowo paliw pogłębia się zanieczyszczenie powietrza. Dzięki akcjom społecznym, nagłośnieniu przez media oraz powszechnie dostępnym informacjom w Internecie świadomość społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia powietrza zaczęła wzrastać. Produkcja i zużycie energii pochodzącej z biomasy, np. peletu rośnie gwałtownie i ma ogromny potencjał dalszego rozwoju, komentują przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy w kontekście ostatnio wydanego raportu ,,European Bioenergy Outlook".

Zużycie pelletu z roku na rok wzrasta w Poslce jet to już ponad 500 tys. ton / rocznie

W 2013 roku rynek europejski pochłonął 19 milionów ton pelletu, przy czym zużycie tego surowca wykazuje tendencje wzrostowe.
Jest to o wiele więcej niż w Ameryce. Wyraźną przewagę Europy nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą pokazują liczby, ponieważ w Ameryce gdzie produkcja pelletu wciąż wzrasta, to w 2013 roku wyniosła odpowiednio 4,5 i 3,2 milionów ton.

Sprawozdanie statystyczne Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy wyraźnie pokazuje, że pomimo gwałtownego wzrostu w ostatnich latach, sektor ten jest gotowy do dalszego rozwoju. Europa  skonsumowała w 2013 roku blisko 19 milionów ton pelletu, jak wynika z danych ze współpracującej z AEBIOM organizacji – European Pellets Council. To bardzo dobry wynik, ponieważ porównując całkowitą konsumpcję tego towaru na świecie, Europa skonsumowała go 4 razy więcej niż reszta świata. Jak wynika z badań Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy sama Polska została sklasyfikowana na 7 miejscu, jeśli chodzi o producentów pelletu. Kontynent natomiast wyprodukował ok 12,2 miliona to pelletu. Reszta została importowana głównie z Ameryki.

Istnieje jednak możliwość zmiany tej sytuacji i zwiększenia produkcji, ponieważ mniej niż 2/3 biomasy leśnej UE jest dostępne dla dostawców każdego roku. Leśny skład wzrasta ponadto corocznie o 289 milionów metrów sześciennych.

Wzrost sektora biomasy cały czas wyprzedza rządowe oczekiwania. Wyprodukowane 71,7 milionów ton biomasy w UE w 2012 roku stanowi 9 proc. więcej niż zakładano w planach działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Sektor ten ma również znaczący wpływ na gospodarkę. Rynek biomasy daje zatrudnienie blisko 490 tysiącom Europejczyków.

image

Masz wątpliwości lub pytania?

Zadzwoń do nas

Główne zalety naszego pelletu

Podczas jego spalania naszego sosnowego pelletu do atmosfery nie wydzielają się żadne szkodliwe dla środowiska substancje takie jak benzo(a)pireny, dwutlenki siarki lub azotu

Wartość opałowa pelletu KingPellet to 18,53 - 19,68 MJ/kg, porównywalna z najwyższej jakości drewnem opałowym. Zawartość wilgoci to tylko 7,8%, a popiołów 0,47%

Do produkcji pelletu wykorzystujemy wyselekcjonowane trociny sosnowe

Ilość ton pelletu potrzebna do ogrzania jednorodzinnego domku o powierzchni 200 m2 w ciągu roku waha się w okolicach 3 ton dla domu energooszczędnego

King Pellet posiada certyfikat EUROCERT UA-006/01/302