Oferujemy pellet sosnowy wysokiej jakości, pellet w bardzo atrakcyjnej cenie.

logo

Pn - Pt 8:00 - 16:00

Weekend ZAMKNIĘTE

Zasady współpracy

Program Autoryzowany Sprzedawca przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które chcą pośredniczyć w sprzedaży naszego pelletu. W ramach wsparcia Autoryzowanego Sprzedawcy oferujemy szkolenia handlowe, pomoc techniczną oraz korzystne rabaty cenowe.

Przystąpienie do programu Autoryzowany Sprzedawca  

 1. Chcąc uzyskać status Autoryzowanego Sprzedawcy  przedsiębiorstwo składa poprzez stronę www.kingpellet.pl aplikację wypełniając formularz zostań Autoryzowanym Sprzedawcą. Ponadto firma aplikująca proszona jest przesłanie:
  1. pisemnego oświadczenia o zakupie produktów King Pellet z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży,
  2. aktualnych dokumentów potwierdzających prowadzenie przez podmiot działalności gospodarczej.
 2. Złożenie  aplikacji Autoryzowany Sprzedawca  jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) i zasad  współpracy w ramach programu Autoryzowany Sprzedawca . 

Zasady współpracy z Autoryzowanym Sprzedawcą

 1. Podstawowym warunkiem współpracy pomiędzy King Pellet, a Autoryzowanym Sprzedawcą jest przestrzeganie zasad etyki handlowej , wspólne dbanie o dobry wizerunek King Pellet i Autoryzowanego Sprzedawcy oraz wzajemny szacunek dla pozostałych przedsiębiorstw współpracujących z King Pellet.
 2. King Pellet umożliwia składanie zamówień w przyznanych cenach Autoryzowanemu Sprzedawcy. 
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. W przypadku gdy niezbędne jest wydłużenie czasu realizacji zamówienia King Pellet niezwłocznie poinformuje o planowanym terminie jego realizacji. 
 4. Autoryzowany Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić profesjonalną i rzetelną obsługę Klienta. Autoryzowany Sprzedawca powinien udzielić Klientowi wszelkich informacji dotyczących cech oferowanego produktu, a składając ofertę handlową w pierwszej kolejności powinien kłaść nacisk na przewagę techniczną i funkcjonalną produktu, dopiero w ostateczności stosować ostrożną politykę rabatową.   
 5. King Pellet raz w roku przeanalizuje i oceni współpracę z Autoryzowanym Sprzedawcą. W przypadku negatywnej oceny działalności Autoryzowanego Sprzedawcy, King Pellet ma prawo do podjęcia stosownych działań, włącznie z  wykluczeniem Autoryzowanego Sprzedawcy z programu. 
 6. Autoryzowany Sprzedawca niezwłoczne powiadomi King Pellet o zmianie  danych w dokumentach potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.
 7. King Pellet zastrzega sobie prawo do zmiany cen wyrobów oraz zasad współpracy z Autoryzowanym Sprzedawcą.